Officiële gegevens

   Over ons   I   Bestuur   I   Gegevens   I   Dirigent   

Gemengd koor Arioso
p/a Tuurbrink 47
8181 JM    Heerde

Arioso is aangesloten bij officiële instanties:

- Lid van KCZB
- Lid van de Koren in Epe en omstreken
- ingeschreven bij KvK onder nr: 40105075
- Bankrelatie en rekeningnr: IBAN - NL03 RABO 0136 7513 77 - t.n.v.     Gemengd Koor Arioso te Heerde 

Wilt  u meer weten over "Arioso", dan kunt u zich wenden tot de secretaris op de contactpagina