Ons bestuur

   Over ons   I   Bestuur   I   Gegevens   I   Dirigent    Een vereniging of club kan niet zonder bestuur, de "lijnen" moeten worden uitgezet, de club moet een bruisend geheel zijn en blijven.Ons koor heeft zo'n bestuur dat er gelukkig veel vrije uurtjes voor over heeft om alles draaiende te houden.Het huidige bestuur bestaat uit: 

  • Jannette Meima (voorzitter)
  • Mieke Drexhage (secretaris)
  • Wim Agterhuis (penningmeester)
  • Marlies Wessels-van der Vijgh (muziekcommissie )
  • xxx bestuurslid (vice vz.)
  • Ditty Stap ( activiteitencommissie)
  • Erna Wiederhold bestuurslid

Daarnaast zijn er nog vele leden actief in diverse commissies en worden de commissies weer bijgestaan door de leden.
Boekingen kunt u aanvragen bij het secretariaat ( zie hieronder). Wilt  u meer weten over "Arioso", dan kunt u zich wenden tot de secretaris. via mail: zie contactpagina